CENNIK
Kancelaria stosuje różne metody ustalania wynagrodzenia, w zależności od rodzaju usługi wykonywanej dla Klienta.
Udzielenie ustnej porady prawnej podczas spotkania z Klientem: 100 zł – 300 zł w zależności od skomplikowania sprawy i niezbędnego przygotowania;
Sporządzenie opinii prawnej, przygotowanie umowy, pozwu, apelacji lub innych pism procesowych: 200 zł – 900 zł, w zależności od skomplikowania sprawy i poświęconego czasu;
Prowadzenie całej sprawy sądowej: wynagrodzenie może być płatne w formie ryczałtu (czyli ustalona z góry kwota płatna jednorazowo bądź w ratach) albo w formie stawki godzinowej, tj. za liczbę godzin poświęcanych przez Kancelarię na prowadzenie sprawy Klienta. Wysokość wynagrodzenia za prowadzenie całej sprawy sądowej (w systemie ryczałtowym i godzinowym) jak i terminy płatności wynagrodzenia ustalane są indywidualnie z Klientem oraz zależą w szczególności od jej charakteru, skomplikowania i przewidywanego nakładu pracy Kancelarii, w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.
Stała obsługa prawna Klienta – wszystkie warunki takiej usługi ustalane są indywidualnie z Klientem w formie miesięcznego ryczałtu albo stawki godzinowej.