ZESPÓŁ
Dariusz Jankowski Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawnych aspektów obrotu nieruchomościami oraz obsługi prawnej jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego.
Specjalizuje się w sądowym postępowaniu cywilnym, prawie pracy, prawie gospodarczym oraz prawie obrotu nieruchomościami.